Göteborg behöver en trafikstrategi för verkligheten

Av Inga etiketter Permalink 3

Skriver idag tillsammans med Axel Josefson om vår motion att låta Göteborgs Stad ta fram en ny trafikstrategi som är realistisk, istället för den rödgröna strategin som nu finns som innebär att biltrafiken i staden ska minska med 25%.

Läs artikeln här eller nedan: http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2950751-goteborg-behover-en-trafikstrategi-for-verkligheten

 

Göteborg behöver en trafikstrategi som är anpassad till verkligheten
Göteborgs byggplaner riskerar att köra fast på grund av den rödgrönrosa ledningen i Göteborgspolitiken ideologiskt låst sig vid att de ska hindra människor från att ta bilen. Ambitionen är formulerad i Göteborgs Stads trafikstrategi och konsekvenserna ser vi bland annat i Sisjön där Trafikverket nu stoppat flera bostadsprojekt. Vi riskerar att se liknande scenarior också i Torslanda och på andra ställen i Fässbergsdalen.

Göteborgsregionen är under stark tillväxt när fler människor och företag flyttar hit och Göteborg väntas växa med upp till 150 000 invånare till år 2030,en ökning med 30 % från dagens nivå. Det innebär stora utmaningar på infrastrukturen. Det är orealistiskt att till det lägga kravet att biltrafiken ska minska med 25 % från 2011 års volym till år 2035.
Vi ser nu effekterna av den nuvarande trafikstrategin i Torslanda och längs med Söderleden där framkomligheten försämras och köerna växer för både biltrafiken och kollektivtrafiken när vägnätet inte anpassas till den ökade trafikvolymen.  En utbyggnad av kollektivtrafiken är en viktig del av lösningen, men i dag och för en lång tid framåt är det mycket svårt att snabbare än planerat bygga ut kollektivtrafiken på grund av brist på spårvagnar och utrymme i centrala staden.
För att komma tillrätta med problemen vill vi istället bygga nya tvärförbindelser i Torslanda och i Fässbergsdalen. Vi vill se en trafikplanering i staden där vi har god framkomlighet för såväl bilar som cyklister, gående och kollektivtrafik. Vi har därför också skrivit en motion till kommunfullmäktige där vi vill se att Göteborg anpassar sin trafikstrategi så att den bättre motsvarar verkligheten. Trafikplaneringen bör utgå utifrån hur man tror att trafiken kommer utvecklas och inte som ett verktyg för att driva igenom sin politiska ideologi.
Det är inte bilen som sådan som ska hindras utan dess miljöpåverkan som ska minskas. Därför bör Göteborg intensifiera arbetet med att ställa om fordonsflottan och hitta nya sätt att använda fordonen, exempelvis genom bilpooler. Grunden i vår politik är att göra det mer attraktivt att transportera sig miljövänligt men genom positiva incitament – inte genom att göra det så svårt som möjligt att ta sig fram med bil.

Hampus Magnusson (M)
Biträdande Kommunalråd

Axel Josefson (M)
2:e vice ordförande i Trafiknämnden