Starta färja från centrum till skärgården

I lördags skrev Henrik Sjöstrand och jag i Göteborgs-Posten om vårt förslag att inrätta en färjelinje mellan centrum och skärgården under sommaren: http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2790219-m-starta-farja-fran-centrum-till-skargarden

 

I och med sommaren 2015 har situationen med parkeringsproblemen vid Saltholmen återigen aktualiserats. Vi har i insändare kunnat läsa om parkeringskaos och alla vi som besökt södra skärgården under sommaren har själva blivit vittnen till den hårda belastningen.

Tyvärr handlar det inte bara om att parkeringsplatserna är fulla – många av spårvagnsturerna ut till Saltholmen är också överfulla av människor som vill åka ut och njuta av ett av Göteborgs mest unika områden. Detta är ett problem för de boende men skapar också en barriär för besökare och turister som vill åka ut i skärgården.

Vi moderater vill att skärgården ska vara lättillgänglig för alla. Det ska både gå att bo ute i skärgården samtidigt som det ska vara ett område dit vi gärna tar besökare och där besöksnäringen kan få bli en än viktigare näring som skapar engagemang och arbetstillfällen. Under 2014 reste 2 150 300 personer med båtarna i Södra skärgården och jämfört med 2013 ökade resandet.

Ett förslag som vi moderater särskilt vill lyfta fram är att inrätta en ny båtlinje till och från skärgården direkt från centrala stan. En skärgårdsbåt som under sommaren lägger till exempelvis vid Operan skulle inte bara erbjuda resor ut i skärgården utan samtidigt också ge passagerarna en fantastisk möjlighet att se Göteborg från Älven. En sådan båtlinje skulle främst rikta sig till turister men samtidigt innebära en avlastning av den ordinarie trafiken till och från Saltholmen. Den skulle tillgängliggöra skärgården från centrala stan och också ge ökat liv och rörelse i de centrala vattnen i Göteborg.

Parallellt med etablerandet av en sådan båtlinje bör man också se över hur trafiken mellan södra och norra skärgården ser ut så att man bättre kan knyta ihop hela skärgården.

Hampus Magnusson (M)
Biträdande kommunalråd och ordförande för Moderaterna Älvsborg/Skärgården

Henrik Sjöstrand (M)
Ersättare i SDN Västra Göteborg och ledamot i Moderaterna Älvsborg/Skärgården